ILONGGO BIBLE PDF

I JUAN Ini ginsulat ko sa inyo nga nagatoo sa ngalan sang Anak sang Dios, agud nga mahibaloan ninyo nga nakabaton kamo sang kabuhi nga walay katapusan, kag kamo magatuo sa ngalan sang Anak sang Dios. TITO ginluwas niya kita indi bangud sa mga buhat nga aton nahimo sa pagkamatarung, kondi sa gahum sang iya kalooy, paagi sa paghugas sang bag-ong pagkatawo kag pagbag-o sa Espiritu Santo,. Kung gusto mo gid mahibal-an sang sigurado subong dayon nga ikaw makakadto sa langit, pangamuyoa ining pangamuyo nga hugot sa imo tagiposoon. I Kay tanan kita makasasala! II May bayad ina nga sala! Si Cristo napatay para sa mga makasasala!

Author:Guramar Vudojora
Country:Papua New Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):2 April 2013
Pages:188
PDF File Size:14.68 Mb
ePub File Size:11.15 Mb
ISBN:476-5-66850-980-5
Downloads:48895
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BrazuruThis Biblica translation of the New Testament is for the Hiligaynon language, which is primarily used in Philippines. An estimated 7 million people speak Hiligaynon as their mother tongue. This translation uses an informal language style and applies a meaning-based translation philosophy.

It was translated from the biblical languages and was completed in These Scriptures are copyrighted and have been made available on the Internet for your personal use only. Any other use including, but not limited to, copying or reposting on the Internet is prohibited.

These Scriptures may not be altered or modified in any form and must remain in their original context. These Scriptures may not be sold or otherwise offered for sale. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Upgrade to the best Bible Gateway experience! Try Bible Gateway Plus free for 30 days.

Font Size Font Size. Publisher: Biblica. Version Information This Biblica translation of the New Testament is for the Hiligaynon language, which is primarily used in Philippines. All OT NT. All rights reserved worldwide. These Scriptures are not shareware and may not be duplicated. These Scriptures are not public domain. About Biblica Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ.

Book List Next. Slovo na cestu SNC. Het Boek HTB. En Levende Bok LB. O Livro OL.

VEDIC GANIT PDF

ANG SIMPLE NGA PLANO SANG DIOS SA KALUWASAN SONO SA MGA TAGA-ROMA

.

JEDIA JPS-3600 PDF

WorldBibles.org

.

Related Articles